När går alkoholen ur kroppen?

Alkoholen lämnar kroppen genom att levern bryter ned den. Det tar dock ganska lång tid och man brukar räkna med att en starköl tar 2-3 timmar att förbränna.

Det är framför allt levern som förbränner alkoholen du druckit, men en del förbrännas även av magen och en liten mängd alkohol försvinner faktiskt genom urin och utandning.

Beräkna när du är nykter

Levern omvandlar först alkoholen till acetaldehyd innan det i sin tur övergår till ättiksyra. Den alkohol som förbränns i magen hanteras av enzymerna i magsäcken. Vanligtvis har män lite mer enzymer än kvinnor och de har därför även lite snabbare förbränning än kvinnor.

Hur påverkar alkohol kroppen?

Små doser av alkohol innebär vanligtvis bara en liten skaderisk, medan större enskilda doser medför ett rus som ökar risken för skador och olyckor. Det är dock personer som dricker mycket och ofta som är mest utsatt för olyckor. Det är även de personerna som även ligger i farozonen för att utveckla beroende och sjukdomar, och följande får man ökad risk för.

  • Högt blodtryck
  • Stroke
  • Vissa cancerformer
  • Leversjukdom

Alkohol kan även påverka effekten av både läkemedel och droger, samt hur kroppen omsätter dessa. Man bör vara försiktig och alltid följa de direktiv man fått eller helst avstå från att inta alkohol om man är osäker.

Så lång tid tar det för alkohol att gå ur kroppen

Det tar ungefär en timme för kroppen att förbränna 1,5-2 cl 40% sprit. Det gör att en starköl på 33 cl ungefär tar 2-3 timmar att förbränna. Alkoholförbränning är dock beroende av både kön och vikt, men även på dryckens alkoholhalt.

Dryck Mängd Tid
Folköl, 3.5% 33 cl 1-1,5 timmar
Glas vin, 13.5% 15 cl 2-3 timmar
Sprit, 40% 4 cl 1,5-2 timmar

Tabellen är en förenklad bild av hur lång tid det tar att förbränna alkohol.


Källa:

http://alkoholförbränning.se/paverkan-av-alkohol.html https://svt.se/nyheter/lokalt/orebro/fraga-doktorn-om-dina-alkoholvanor https://www.expressen.se/allt-om-vin/lar-dig-om-vin/guider/sa-snabbt-forbranner-vi-alkohol-som-vin-ol-och-sprit/