Alkoholkonsumtion - Har du koll på hur mycket du dricker?

Svenskar dricker allt mindre alkohol. Det visar statistiken från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som årligen mäter svenskarnas alkoholvanor.

Beräkna hur mycket du dricker

Alkoholkonsumtion i Sverige

De senaste 15 åren har den totala alkoholkonsumtionen per person minskat i Sverige (beräknat i antal liter alkohol). Även ungdomars alkoholkonsumtion har minskat under 2000-talet efter toppnoteringen 2004. Då drack svenskar från 15 år och uppåt 10,6 liter ren alkohol per invånare. Sedan dess har konsumtionen minskat. Under 2019 drack vi 8,7 liter ren alkohol per invånare. Det innebär en minskning med två procent jämfört med föregående år då snittkonsumtionen låg på 8,83 liter. Men trots den nedåtgående trenden dricker svenskarna fortfarande mer alkohol än i mitten av 1990-talet.

2019 konsumerade en genomsnittlig svensk motsvarande 342 starköl eller 91 flaskor vin eller 32 flaskor sprit. På veckobasis motsvarar det drygt 6,5 öl eller 1,75 flaskor vin i genomsnitt. Många dricker naturligtvis betydligt mindre än så, somliga dricker inget alls medan andra dricker mer. Exempelvis dricker svenska män mer alkohol än kvinnor. Beräkningar från 2017 visar att nästan dubbelt så många män som kvinnor betraktas som riskkonsumenter: 38 respektive 22 procent.

I CANs mätning från 2019 uppgav ungefär 3 av 4 vuxna (77 procent) att de någon gång hade druckit alkohol under den senaste månaden. Andelen kvinnor (74 procent) var lägre än andelen män (80 procent).

Enligt de självskattningsstudier som gjorts dricker svenskar alkohol i genomsnitt drygt fem dagar i månaden. Vid dessa fem tillfällen berusningsdricker vi i snitt en gång, uppger iq.se. Att berusningsdricka betyder att man dricker mer än fem standardglas vid samma tillfälle. Under sommaren och i december dricker vi oftare och mer än annars. Vi dricker som minst i början av året.

Vanligaste alkoholdryckerna i Sverige

Vin är den mest populära drycken och står för 42,8 procent av svenskarnas konsumtion.

 • Starköl står för 31,9 procent
 • Sprit står för 18,8 procent
 • Folköl står för 4,7 procent.
 • Cider inklusive blanddrycker står för 1,9 procent

Även om vin är den mest populära drycken bland svenskarna har vinkonsumtionen sjunkit med tre procentenheter de senaste tio åren. Starkölen har ökat med fem procentenheter medan spriten har minskat med 28 procentenheter under samma period.

Allt färre skolelever blir berusade

Andelen skolelever som någon gång druckit sig berusade har minskat sedan mitten på åttiotalet då undersökningen Skolbarns hälsovanor påbörjades, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Andelen som uppgav att de har varit berusade i undersökningen från 2017/18 var:

 • 1 procent bland både 11-åriga flickor och pojkar
 • 4 procent bland 13-åriga flickor och 6 procent bland pojkarna
 • 22 procent bland 15-åriga flickor och 17 procent bland pojkarna.

Symtom på för hög alkoholkonsumtion

Vid ett tillfälligt högt alkoholintag påverkas hjärnans nervceller omedelbart. Du får sämre reaktionsförmåga och omdöme, dålig balans och minnesluckor. Du får svårt att kontrollera dina muskler och känslor, och du du kan bli illamående och kräkas. Alltför hög alkoholkonsumtion kan leda till medvetslöshet och alkoholförgiftning vilket är ett livshotande tillstånd som kräver vård akut.

Varje år dör mellan 5 000 och 7 000 människor i Sverige av sjukdomar eller skador som är kopplade till alkohol. Du behöver inte vara alkoholberoende för att råka ut för en alkoholrelaterad sjukdom; även måttlighetsdrickare drabbas.

Beräkna ditt alkoholintag

Fysiska symptom vid långvarigt alkoholintag

 • Högt blodtryck.
 • Magkatarr och magsår.
 • Rubbningar i hjärtats rytm.
 • Infertilitet och impotens.
 • Epileptiska anfall.
 • Astinensbesvär som skakningar, svettningar och hög puls.
 • Benskörhet och gikt.
 • Psoriasis, eksem och andra hudbesvär.
 • Alkohol hämmar benmärgens förmåga att bilda blodkroppar och kan leda till blodbrist.
 • Alkoholens effekt på benmärgen påverkar de vita blodkropparna som ska skydda kroppen från infektioner, vilket leder till fler infektioner, exempelvis upprepade och långdragna förkylningar
 • Alkohol ökar risken för cancer i flera organ. Klara samband finns till cancer i mun och svalg, levercancer, bröstcancer och tjocktarmscancer.
 • Alkohol är en vanlig orsak till fettlever, hepatit och skrumplever.

Psykiska symptom vid långvarigt alkoholintag

 • Sömnproblem
 • Ångest och oro
 • Depression
 • Nedsatt minnesfunktion
 • Irritabilitet

I Sverige har 10 procent av kvinnorna och 16 procent av männen riskabla alkoholvanor (“riskbruk”), vilket innebär att deras konsumtion signifikant ökar risken för både fysiska och psykiska skador. Kvinnor med riskabla alkoholvanor dricker nio standardglas/vecka, vilket motsvarar 2 flaskor vin eller 10 flaskor starköl/vecka eller 40 cl stark­sprit/vecka. Män med riskabla alkoholvanor dricker 14 standardglas/vecka, vilket motsvarar 3 flaskor vin eller 15 flaskor starköl/vecka eller 60 cl starksprit/vecka.

Normal alkoholkonsumtion

I Sverige dricker ungefär åtta av tio vuxna alkohol, och de allra flesta gör det med måtta. I Sverige saknades det länge rekommendationer om lågriskkonsumtion av alkohol, vilket har funnits länge i många andra länder. Men 2018 presenterades ett vetenskapligt underlag om alkohol och hälsorisker av en svensk forskargrupp. Forskarnas definition av lågriskkonsumtion för friska män och kvinnor är när man dricker färre än tio standardglas per vecka, och inte mer än tre standardglas vid samma tillfälle. Man ska också ha några dagar i veckan då man inte dricker alls. Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Vilket motsvarar till exempel 50 cl folköl, ett litet glas vin eller 4 cl sprit.

I Sverige har dock ungefär 17 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har ett riskbruk, det vill säga att de dricker så mycket och ofta att de riskerar att ta skada, fysiskt, psykiskt eller socialt av sin alkoholkonsumtion. Riskkonsumtion av alkohol innebär att regelbundet dricka över en viss mängd alkohol per vecka. För män är det om man dricker fler än 14 standardglas i veckan, vilket motsvarar cirka tre flaskor vin eller 53 cl starksprit. För kvinnor är det att dricka över nio standardglas i veckan, vilket motsvarar cirka två flaskor vin eller 34 cl starksprit.

Beräkna din promille


Källor

https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/sverige-och-europa/ https://www.beroendecentrum.se/fakta/alkohol/alkoholens-paverkan-pa-kroppen/ https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/beroende-och-skadligt-bruk/alkoholberoende/ https://www.iq.se/tips-och-stod/ditt-eget-drickande/ https://www.namndemansgarden.se/artiklar/vad-hander-i-kroppen-nar-man-dricker-alkohol/ https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/alkoholberoende/ofarligt-drickande/ https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/riskbruk-och-beroende/