Alkompassen

  • Beräkna din promille
  • ...hur mycket du druckit
  • ...och när du är nykter

Beräkningarna är teoretiska och kan inte med säkerhet
fastställa promille, körduglighet eller nykterhet.