Alkoholförgiftning - En form av akut drogförgiftning

Alkoholförgiftning är en form av akut drogförgiftning som sker när man överdoserar alkohol. Det vill säga när man konsumerar mer etanol än vad kroppen klarar av att förbränna.

Exakt vad din kropp klarar av att förbränna är svårt att säga då alkoholens effekt varierar avsevärt från person till person och dagsform.

Beräkna din promille

Snabba fakta

  • Ungdomar når allvarlig alkoholförgiftning vi 2,5 promille
  • Svåra fall av alkoholförgiftning kan leda till döden
  • Överkonsumtion av alkohol ger försämrad koncentration

Det finns många faktorer som spelar in, till exempel sjukdom, kroppstyp, alkoholmängd och samtidig användning av läkemedel, vilket potentierar den toxiska effekten av alkohol. Framför allt samtidigt intag av bensodiazepiner, neuroleptika, barbiturater och vissa antidepressiva läkemedel anses särskilt riskfyllt.

Akut alkoholförgiftning är den vanligaste formen av förgiftning i Sverige och förekommer i tusental varje månad.

Fyra nivåer av alkoholförgiftning

Det finns fyra nivåer av alkoholförgiftning: Mild, måttlig, uttalad och livshotande. En dödlig dos alkohol innebär ungefär 300-400 ml ren alkohol vilket motsvarar 1-1,25 helflaskor sprit (75 cl) eller 3,3-4,4 flaskor vin eller 11-14 burkar starköl. Detta förutsatt att mängden dricks snabbt, troligen på mindre än 30 minuter.

Det förekommer att alkoholister som vårdas på sjukhus för akut alkoholintoxikation har en promillehalt över 5, ibland upp emot 7-8 promille, och i enstaka fall ännu högre. Allvarlig alkoholförgiftning bland ungdomar sker redan vid en promillehalt över 2,5.

Milda och måttliga alkoholförgiftningar, till vardags kallade berusningar, leder sällan till sjukhusvård. Att drabbas av alkoholförgiftning någon enstaka gång ger inga långsiktiga konsekvenser för kroppen.

Grövre fall av alkoholförgiftning kräver dock att den drabbade tas till sjukhus, där personen magpumpas. Svåra fall av alkoholförgiftning kan leda till döden. I Sverige dör ungefär 150-200 personer varje år på grund av akut alkoholförgiftning. Vanligtvis är endast 2-3 av dem under 30 år.

Den vanligaste dödsorsaken är att man slutar andas eftersom alkohol slår ut andningscentret. En annan vanlig orsak är att man sover så tungt att man inte vaknar när man kräks och därför får ner maginnehåll i luftvägarna och kvävs.

Alkoholförgiftning symptom

Det finns fyra nivåer av alkoholförgiftning som sträcker sig från mild till livshotande. Nedan kan du läsa om de fyra nivåerna, och de symptom för alkoholförgiftning som varje nivå har.

Mild alkoholförgiftning

0,5 – 1,5 promille

Pratighet, eufori, förlångsammat tal, förlångsammade reaktionsreflexer.

Måttlig alkoholförgiftning

1,3 – 3 promille

Koordinationssvårigheter, alkoholdoft, humörsvängningar, eventuellt aggressivitet, balanssvårigheter, hängande ögonlock, fuktig blick, sluddrande tal.

Uttalad alkoholförgiftning

3 – 5 promille

Illamående, kräkningar, buksmärta, diarré, gångsvårigheter, våldsamt eller stökigt beteende, medvetandepåverkan, är sömning, och pratar osammanhängande.

Livshotande alkoholförgiftning

Över 5 promille

Koma, kramper, djup sömn med snarkande, långsam andning, blir kall, får svårt att andas, skakar och får hyperkapné (högröd, blålila ansiktsfärg).

Alkoholförgiftning dagen efter

Alkohol har effekter på ditt mående och din förmåga att prestera även långt efter det att den har lämnat kroppen. Vanliga konsekvenser dagen efter överkonsumtion av alkohol är försämrad koncentration, reaktionsförmåga och återhämtning. Några orsaker till detta är att glykogenlagren, framför allt i levern men även i musklerna, sänks samtidigt som vilopulsen förhöjs, och ögats förmåga att anpassa ljusinsläpp genom pupillerna sker ofta långsammare.

Att sömnen störs av alkoholkonsumtion är en annan orsak till försämrad koncentration, reaktionsförmåga och precision dagen efter alkoholförgiftning. De nedsatta förmågorna kan hålla i sig upp till 60 timmar efter alkoholkonsumtion. Allvarlig alkoholförgiftning leder ofta till minnesluckor, bakrus, ostadighet och ångestsymtom i efterförloppet. Här kan du läsa mer om när du kan köra bil dagen efter du har druckit.

Tecken på alkoholförgiftning

Vägen till alkoholförgiftning varierar, men inleds vanligtvis med förstärkta känslor som upprymdhet eller nedstämdhet, minskade hämningar, viss eftersläpning av synfält och nedsatt talförmåga och försämrad kroppskontroll. Därefter följer illamående, trötthet, förvirring och sänkt medvetenhetsgrad. De sista stadierna är förlorande av medvetande och koma. I värsta fall slås andningen ut och du dör.

Beräkna din promille


Källor:

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Samre-prestation-efter-festen.pdf https://www.netdoktor.se/vikt-kost/sjukdomar/alkoholforgiftning/ https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/anestesi/intoxikation-alkohol/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Alkoholförgiftning https://psykiatristod.se/akut-handlaggning/alkoholrelaterade-akuta-komplikationer/akut-alkoholforgiftning https://www.omsystembolaget.se/alkoholproblematik/alkoholberoende/alkoholforgiftning/